Důležité

Identifikační údaje

Název školy: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek
Ředitel školy: Mgr. Jan Adámek
Odloučené pracoviště: 8. MŠ
Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jana Špírková
Zřizovatel školy: Město Písek
Počet tříd: 4 homogenní třídy s celodenním provozem
Kapacita MŠ: 104 dětí
Provoz MŠ: celodenní od 6.15 do 16.30

Comments are closed.