Školné a stravné

  • je placeno zálohově, tzn. měsíc dopředu
  • výše stravného je určena finančními normativy podle věku
  • předškolní děti jsou osvobozeny od poplatku školného
  • způsob platby: inkasním příkazem, v mimořádných případech složenkou
  • Odhlášky a přihlášky obědů den předem telefonicky, nebo osobně u učitelek na třídách (nejpozději do 13 hod).

Děti 3 – 6 let

stravné 3 – 6 stravné nad 7 let školné prázdninové školné
31,-/den 36,- 276,-/měsíc 13,-/den

 

Comments are closed.