Červená třída

Třídní vzdělávací program: “Putování za lesními skřítky “

Učitelky:
 Jana Křenková
Jitka Zenáhlíková

  • zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 4 let
  • 13 chlapců a 12 dívek
  • 5 nově příchozích dětí

Hlavní cíle výchovy v letošním roce:

  • vytvořit optimální podmínky pro adaptaci nově příchozích dětí do prostředí MŠ
  • upevňovat sebedůvěru a citovou samostatnost
  • seznamovat děti s pravidly soužití ve třídě
  • rozvíjet slovní zásobu a komunikaci
  • upevňovat návyky osobní hygieny a sebeobsluhy
  • rozšiřovat poznatky o okolním světě

Nabídka doplňkových činností:

     
 solná jeskyně (zimní období)

 

Comments are closed.