Červená třída

Třídní vzdělávací program: “Putování za lesními skřítky “

Učitelky:
Mgr. Veronika Horníková
Bc. Jana Špírková

  • zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 4 let
  • 12 chlapců a 13 dívek
  • 8 nově příchozích dětí

Hlavní cíle výchovy v letošním roce:

  • zajistit pohodovou atmosféru
  • vytvořit vhodné podmínky pro bezproblémové zařazení nově příchozích dětí do kolektivu
  • dbát na dodržování pravidel soužití ve třídě
  • podporovat kamarádské vztahy
  • nabídnout dětem dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
  • naučit děti vnímat přírodu

Nabídka doplňkových činností:

  kroužek AJ s lektorkou AJ
(placená aktivita)
pro ty, co to potřebují
angličtina Logohrátky (2. pololetí)

Comments are closed.