Modrá třída

Třídní vzdělávací program: Od podzimu do léta koukneme se do světa

Učitelky:
Jaroslava Petelová
Lenka Šejnová

  • zapsáno 26 dětí ve věku 6 – 7 let
  • 18 chlapců a 8 děvčat
  • 5 dětí je nově příchozích
  • 6 dětí s odkladem školní docházky

Hlavní cíle výchovy v letošním roce:

  • rozvíjet u dětí komunikativní dovednosti a řečový projev (předčtenářská gramotnost)
  • podporovat fantazii a tvořivost (polytechnická výchova)
  • rozvíjet kladný vztah k živé i neživé přírodě, k místu, kde žijeme (environmentální výchova)
  • dbát na dodržování pravidel společného soužití ve třídě
  • připravit předškoláky na zápis a úspěšný vstup do základní školy

Nabídka doplňkových aktivit:

Podpora zdravého životního stylu Kroužek Aj s lektorkou Aj
(placená aktivita)
Pro ty, co to potřebují
předplavecký výcvik (čtvrtek září – listopad) angličtina      (st 15,00-15,45) Logohrátky
předplavecký výcvik(úterý duben – červen)
 cvičení v Harmony
 solná jeskyně (v zimním období)

Comments are closed.