Žlutá třída

Třídní vzdělávací program: “Pojďte s námi za pohádkou”

Žlutá třída

Učitelky:
Jana Křenková
Jitka Zenáhlíková

  • zapsáno 24 nově příchozích dětí ve věku od 2 do 3 let
  • 9 chlapců a 15 dívek

 Hlavní cíle výchovy v letošním roce:

  • Vytvořit optimální podmínky pro adaptaci dětí do prostředí MŠ (ve spolupráci s rodinou).
  • Vytvořit podmínky k podpoře tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenosti a pohody dětí.
  • Napomáhat dětem v chápání okolního světa a  motivovat je k dalšímu poznávání a učení.
  • Učit děti žít ve společnosti vrstevníků, seznamovat je s pravidly soužití ve třídě.
  • Vytvářet a upevňovat hygienické návyky dětí.
  • Postupně učit děti sebeobsluze při stolování, samostatnosti při oblékání, úklidu hraček.

 

Comments are closed.