O školce

DSCF4412a

Obecná charakteristika MŠ

 • předškolní zařízení s dlouholetou tradicí
 • nachází se blízko historického centra › snadná dostupnost kulturních i sportovních akcí
 • nemá daleko do přírody › umožňuje procházky k řece i do lesa
 • součástí je prostorná členitá zahrada se vzrostlou zelení, spoustou nových herních prvků, malým dopravním hřištěm a brouzdalištěm
 • třídy jsou dostatečně velké, většinou vybavené novým nábytkem, splňujícím bezpečnostní a hygienické normy
 • vlastní školní kuchyně dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu

Naše cíle:

 • vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se cítí v bezpečí, radostně a spokojeně, kde jsou pozitivně přijímány
 • podporovat přirozený pohyb a upřednostňovat smyslové vnímání jako základ dětského poznávání
 • vést děti ke vzájemnému respektu, toleranci a harmonickému soužití s ostatními
 • naučit děti komunikovat, přemýšlet a samostatně se rozhodovat
 • umožnit dětem poznávání okolního světa a učit je dovednosti o něj pečovat

Vzdělávání

 • probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu “Hrajeme si celý rok”, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání
 • vychází ze zájmu dětí
 • je postaveno na aktivní účasti dítěte
 • obsah vzdělávání tvoří integrované bloky, které bezprostředně souvisí se životem dětí

Comments are closed.