Provoz ve školním roce 2021/22 vzhledem ke Covid-19

Vážení rodiče,

prosíme o seznámení se s  Organizačním zajištěním provozu 8. mateřské školy v Písku ve školním roce 2021/22

Od 1. 9. 2021 platí:

  1. 8. mateřská škola funguje v plném provozu za zvýšených hygienických opatření. (Prostory MŠ jsou zvýšeně větrány a dezinfikovány, je zamezeno hromadnému dotýkání příborů a potravin, je kladen důraz na dodržování osobní hygieny, do MŠ jsou přijímány pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění).
  2. Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění a osoby, kterým byla nařízena karanténa.
  3. Děti a zaměstnanci školy nemusí nosit roušky.
  4. Návštěvníci školy, včetně zákonných zástupců, musí před vstupem do budovy použít dezinfekci na ruce umístěnou před vchodem do budovy a v budově musí nosit ochranu úst na nosu.
  5. Děti si ihned po vstupu do třídy důkladně umyjí ruce.
  6. Děti mají v šatně podepsaný sáček se 2 ks podepsaných roušek + igelitový sáček na použité roušky.
  7. Děti mají v šatně uložen batůžek s pitím v podepsané uzavíratelné lahvi (na zahradu). Za čistotu lahve a nápoj nesou odpovědnost rodiče.
  8. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Všem děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup a těšíme se na Vás a Vaše děti.

Komentáře jsou uzavřeny.