Mikuláš

Všechny děti se obávaly příchodu čertů a Mikuláše. Naštěstí zjistily, že čerti straší a vyhrožují, ale Mikuláš je ochrání.