Školné a stravné

  • je placeno zálohově, tzn. měsíc dopředu
  • výše stravného je určena finančními normativy podle věku
  • předškolní děti jsou osvobozeny od poplatku školného
  • způsob platby: inkasním příkazem, v mimořádných případech složenkou
  • Odhlášky a přihlášky obědů den předem telefonicky, nebo osobně u učitelek na třídách (nejpozději do 13 hod).

Děti 3 – 6 let/den: 33,-Kč
Děti 7 – 10 let/den: 38,- Kč
Školné/měsíc: 276,- Kč
Prázdninové školné/den: 13,- Kč

,-

 

 

Comments are closed.