Červená třída

Třídní vzdělávací program:
Putování se skřítky

Učitelky:
Jana Křenková
Renata Mikešová

  • zapsáno 25 dětí ve věku od 4 let do 5 let
  • 15 chlapců a 10 dívek
  • 2 nově příchozí děti z jiné třídy

Hlavní cíle v letošním roce:

  • upevňovat pravidla chování a soužití ve třídě, učit se respektovat druhého
  • upevňovat hygienické návyky a sebeobsluhu
  • zajistit pohodovou atmosféru ve třídě
  • vytvořit vhodné podmínky pro bezproblémovou adaptaci nově příchozích dětí
  • zaměřit se na správné držení tužky a výtvarného materiálu, manipulaci s nůžkami
  • zaměřit se na správnou výslovnost a srozumitelnost řeči

Komentáře jsou uzavřeny.