Červená třída

Třídní vzdělávací program: „O pejskovi a kočičce „

Učitelky:
Jaroslava Petelová
Lenka Šejnová

  • zapsáno 25 dětí ve věku od 3,5 do 4,5 let
  • 15 chlapců a 10 dívek
  • 2 nově příchozí děti

Hlavní cíle výchovy v letošním roce:

  • učit děti dodržovat spoluvytvořená pravidla
  • rozvíjet aktivní i pasivní slovník se zaměřením na správnou výslovnost
  • upevňovat hygienické návyky a sebeobsluhu
  • pomoci dětem s cizojazyčného prostředí začlenit se do kolektivu
  • zaměřit se na učení prožitkem

Doplňkové aktivity:

 Podpora zdravého životního stylu
 cvičení v Harmony (září – prosinec)

Komentáře jsou uzavřeny.