Zelená třída

Třídní vzdělávací program: „Čaroděj Čas a jeho tajemství“

Učitelky:
Mgr. Veronika Horníková
Bc. Jana Špírková
Asistentka pedagoga:
Ilona Ullmanová

  • zapsáno 25 dětí ve věku 5,5 – 7 let
  • 10 chlapců a 15 děvčat
  • 5 dětí má odklad školní docházky

Hlavními cíly našeho letošního snažení je podpořit:

  • příjemnou atmosféru ve třídě
  • samostatnost dětí ve všech oblastech
  • rozvoj vyjadřovacích schopností
  • tvořivé myšlení a řešení problémů
  • vzájemný respekt a dodržování pravidel
  • poznávání světa kolem nás a dovednost o něj pečovat
  • připravenost dětí na vstup do školy

Nabídka doplňkových programů:

Podpora zdravého životního stylu    Pro ty, co to potřebují
předplavecký výcvik (duben – květen) Logohrátky
bruslení (říjen – březen)

Komentáře jsou uzavřeny.