Zelená třída

Třídní vzdělávací program:
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme

Učitelky:
Jaroslava Petelová
Lenka Šejnová
Asistentka pedagoga:
Barbora Novotná

  • zapsáno 23 dětí ve věku 5,5 – 7 let
  • 14 chlapců a 9  dívek
  • 7 dětí s odkladem školní docházky

Hlavní cíle v letošním roce:

  • rozvíjet u dětí komunikativní dovednosti a řečový projev 
  • podporovat fantazii a tvořivost 
  • rozvíjet kladný vztah k živé i neživé přírodě, místu, kde žijeme
  • dodržovat pravidla soužití ve třídě 
  • připravit děti na zápis a úspěšný vstup do ZŠ
  • individuálně pracovat s dětmi s odloženou školní docházkou a s cizinci

Komentáře jsou uzavřeny.