Jak to u nás chodí

Provozní doba MŠ 6,00 – 16,30
6:00 – 7:00 scházení dětí ve žluté třídě a postupné rozcházení do tříd se svými učitelkami. Přicházející děti mají čas pro spontánní volné hry, při kterých asistuje učitelka podle potřeb dětí.
7:00 – 8:45 hry a činnosti dětí dle vlastní volby. Doba důležitá pro samostatný rozvoj a získání své role v kolektivu. Volná hra je zakončena úklidem hraček a tělovýchovnou chvilkou.
8:45 – 9:00 svačina. Děti se obsluhují samy. (neplatí v době Covid-19)
9:15 – 9:45 řízená činnost je individuální, skupinová nebo frontální práce ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Odvíjí se od věku dětí a jejich zájmu. Naší hlavní snahou je, aby tyto činnosti měly co nejvíce charakter hry, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se vyváženě střídaly rušné a klidné aktivity a aby při nich dostaly svůj prostor všechny děti.
9:45 – 11:45 pobyt venku trávíme podle počasí a okolností buď na zahradě, nebo na blízkých hřištích, či na procházce. Samozřejmě se odvíjí od aktuálního počasí. Pokud prší, je hustá mlha nebo velký mráz, zůstáváme ve třídách.
11:45 – 12:30 oběd a příprava na odpočinek. Děti si oběd přináší samy (nejmenší se této dovednosti teprve učí), mohou ovlivnit množství jídla. Větší děti si po obědě čistí zuby. (neplatí v době Covid-19)
12:30 – 14:00 odpolední odpočinek začíná pohádkou. Poté následuje čas usínání. Aby byla respektována individuální potřeba spánku, všichni odpočívají v klidu, dokud neusnou spavé děti. Mladší nespavci tráví dobu odpočinku na lehátku s plyšákem.  Starší děti mohou potichu vstát dříve a věnovat se klidným činnostem. (Aby to fungovalo, všichni musí plně dodržovat daná pravidla.) Pro předškoláky jsou připravena grafomotorická a logopedická cvičení. Nejmladší děti nebudíme.
14:15 – 14:30 svačina opět nabízí prostor pro zdokonalování sebeobsluhy a samostatnosti.
14:30 – 16:00 odpolední hry a činnosti dle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt na školní zahradě.
16,00 – 16,30 rozcházení dětí. Zbývající děti ze všech tříd čekají na rodiče společně ve žluté třídě (nebo na zahradě).

Komentáře jsou uzavřeny.