Denní režim

Provozní doba MŠ 6,15 – 16,30

6.00 – 7.15 scházení dětí v červené třídě a postupné rozcházení do tříd se svými učitelkami.
 7,15 – 8,45 hry a činnosti dětí dle vlastní volby. Doba důležitá pro samostatný rozvoj a získání své role v kolektivu. Volná hra je zakončena úklidem hraček a tělovýchovnou chvilkou.
 8,45 – 9,00 svačina. Děti se obsluhují samy.
 9,00 – 9,45 řízená činnost je individuální, skupinová nebo frontální práce ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Odvíjí se od věku dětí a jejich zájmů. Naší hlavní snahou je, aby tyto činnosti měly co nejvíce charakter hry, aby se vyváženě střídaly rušné a klidné aktivity a aby při nich dostaly svůj prostor všechny děti. Aby byla zajištěna optimální péče, jsou obvykle 2x týdně přítomny obě učitelky už na řízenou činnost.
 9,45 – 11,45 pobyt venku trávíme podle počasí a okolností buď na zahradě, nebo na blízkých hřištích, či jen tak na procházce. Samozřejmě se odvíjí od aktuálního počasí. Pokud prší, je hustá mlha nebo velký mráz, zůstáváme ve třídách.
 11,45 – 12,30 oběd a příprava na odpočinek. Děti si oběd přináší samy, mohou ovlivnit množství jídla. Větší děti si po obědě čistí zuby.
12,30 – 14,00 odpolední odpočinek začíná pohádkou. Poté následuje čas usínání. Aby byla respektována individuální potřeba spánku, všichni odpočívají v klidu, dokud neusnou spavé děti. Mladší nespavci tráví dobu odpočinku na lehátku s hračkou. Starší děti mohou potichu vstát dříve a věnovat se klidným činnostem. (Aby to fungovalo, všichni musí plně dodržovat daná pravidla.) Pro předškoláky jsou určeny doplňkové aktivity (Veselá flétna, Barevný svět, Logohrátky, grafomotorická cvičení, angličtina, němčina).
 14,00 – 14,15 svačina opět nabízí prostor pro zdokonalování sebeobsluhy a samostatnosti.
 14,15 – 16,30 odpolední hry a činnosti dle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt na školní zahradě.

Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné. Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody. Časy jsou orientační, neboť reagují na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

Komentáře jsou uzavřeny.