Školné a stravné

  • je placeno zálohově, tzn. měsíc dopředu
  • výše stravného je určena finančními normativy podle věku
  • předškolní děti jsou osvobozeny od poplatku školného
  • způsob platby: inkasním příkazem, v mimořádných případech složenkou
  • Odhlášky a přihlášky obědů den předem telefonicky, nebo osobně u učitelek na třídách (nejpozději do 13 hod).
Děti 3 – 6 let/den: 41,-Kč (přesnídávka 8,- + oběd 25,- + svačina 8,-)
Děti 7 – 10 let/den: 47,- Kč (přesnídávka 9,- + oběd 30,- + svačina 8,-)
Školné v roce 2021-22/měsíc 285,- Kč
Prázdninové školné/den: 13,- Kč
,-

Komentáře jsou uzavřeny.