Školné a stravné

  • je placeno zálohově, tzn. měsíc dopředu
  • výše stravného je určena finančními normativy podle věku
  • předškolní děti jsou osvobozeny od poplatku školného
  • způsob platby: inkasním příkazem, v mimořádných případech složenkou
  • Odhlášky a přihlášky obědů den předem telefonicky, e-mailovou nebo SMS zprávou, nebo osobně u učitelek na třídách (nejpozději do 13 hod).
Děti 3 – 6 let/den: 46,-Kč (přesnídávka 10,- + oběd 27,- + svačina 9,-)
Děti 7 – 10 let/den: 52,- Kč (přesnídávka 11,- + oběd 32,- + svačina 9,-)
Školné v roce 2022-23/měsíc 315,- Kč
Prázdninové školné/den: 13,- Kč
,-

Komentáře jsou uzavřeny.