Vzdělávání

  • probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání
  • vychází ze zájmu dětí
  • je postaveno na aktivní účasti dítěte

Naše vzdělávací cíle:

  • vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se cítí v bezpečí, radostně a spokojeně, kde jsou pozitivně přijímány
  • podporovat přirozený pohyb a upřednostňovat smyslové vnímání jako základ dětského poznávání
  • vést děti ke vzájemnému respektu, toleranci a harmonickému soužití s ostatními
  • naučit děti komunikovat, přemýšlet a samostatně se rozhodovat
  • umožnit dětem poznávání okolního světa a učit je dovednosti o něj pečovat

Naše vize:

V dnešním přetechnizovaném světě nabízet dětem co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu a příležitostí k tomu, aby si prožily svá opravdová dobrodružství v kontaktu s přírodou.

Příjemným vystupováním, hezkým vztahem k dětem a aktivitami podporovat dobré jméno MŠ, aby o ni byl stále zájem a aby děti i rodiče rádi vzpomínali na chvíle prožité u nás.

Komentáře jsou uzavřeny.